Hållbarhet | Amorim Cork Flooring

Hållbarhet

Miljöprestanda

Respekt för naturen är kärnan av vår existens. Därför försäkrar vi oss om att våra processer och produkter respekterar de högsta standarderna inom miljöskydd.

Miljödeklaration (EPD)

EPD Environmental Product Declaration är en tredje parts oberoende utvärdering som rapporterar produkters miljödata baserat på deras livscykelbedömning. En produkt med en EPD garanterar konsumenterna att produkten respekterar miljöstandarderna.

Blue Angel

Blue Angel är en frivillig certifiering som följer strikta miljöstandarder och är känd som en referensguide för ett mer hållbart levnadssätt. Blue Angel är lika med en produkt (eller tjänst) som uppfyller strikta kriterier av miljöprestanda, såsom att vara PVC-fria.

Bindandet av CO₂

klimatpositiva golv (62%)

Mer än 60 % av våra produkter är CO₂-negativa. Det betyder att de fångar in mer CO₂ från atmosfären än vad de släpper ut, vilket hjälper till att minska den globala uppvärmningen. 

Hållbara byggnader

Hållbara byggnader

Alla våra produkter bidrar med poäng till LEED- och BREEAM-certifieringar för hållbara konstruktioner och projekt.

LEED

Amorim Cork Flooring-produkter bidrar med poäng i följande kategorier:
Material och resurser
Inomhusluftens kvalitet

BREEAM

Amorim Cork Flooring-produkter bidrar med poäng i följande kategorier:
Hälsa och välmående
Material

Den naturligt förekomna teknologin

om kork

Amorim Cork Flooring använder små textfiler och cookies för att skapa en optimerad upplevelse vid surfande på vår hemsida. Genom att klicka ”skicka in” tillåter du användandet av cookies på vår hemsida för din dator och mobil.

Gå igenom vår Integritetspolicy här.