Korkeksskogen | Amorim Cork Flooring

Korkeksskogen

Hem åt de mest generösa träden

Korkeksskogen, eller Montado som den kallas på portugisiska, är hem åt den fascinerande korkeken, som är en viktig social, ekonomisk och miljöpelare i medelhavsländer. 
Korkeksskogar upptar ett uppskattat område på över 2,1 miljoner hektar i västra Medelhavets flodbanksområde. Ca 90 % av arterns spridningsområde finns i Portugal, Spanien, Marocko och Algeriet. Från alla korkeksskogar skördas omkring 200 000 ton kork per år. Portugal, som har en tredjedel av den totala korkeksskogen, är den största producenten, och står för 50 % av världens korkproduktion.

2,1 miljoner hektar

korkeksskogar upptar ett uppskattat område

90 % av världens korkeksskog

finns i Portugal, Spanien, Algeriet och Marocko

200 000 ton kork

skördas varje år

Myter och fakta

Visste du att tillverkningen av kork är miljövänlig?

En studie utförd av EY under 2019 drog slutsatsen att kolavtrycket Corticeira Amorims verksamhet och värdekedja under 2018 var 274 481 ton CO₂.

Hur stor är korkproduktionen i hela världen?

Världen producerar 200 000 ton kork per år, 55 % av produktionen kommer från Portugal.

Hur viktiga är korkeksskogarna?

Korkeksskogarna bidrar till bevaringen av den biologisa mångfalden och överlevnaden av många inhemska djurarter, av vilka en del är utrotningshotade. Dess roll av att fånga CO2, regleringen av den hydrologiska cykeln och begränsa ökenspridning ur såväl miljömässigt som socialt perspektiv är minst lika viktigt.
Korkeksskogar bildar kulturella landskap, d.v.s. system som har resulterat från mänskliga handlingar från användandet av olika resurser: kork, frukt som djurmat, betesmark och jordbruksskördar. Enligt WWF, Världsnaturfonden, är över ett hundra tusen personer i södra Europa och norra Afrika direkt och indirekt  beroende av dessa skogar. 

Varför är korkeksskogar naturliga brandhämmande hjälpmedel

Tack vare korkens termiska och svaga förbränningsegenskaper är korkekar mer brandtåliga än andra träd.  Den långsamma förbränningen av kork gör det till ett naturligt brandhämmande material och bildar en barriär mot bränder. Dess förbränning avger ingen rök eller toxiska gaser.

Hur viktiga är korkeksskogarna för bevarandet av arter?

Korkeksskogar är grunden av ett av de 36 viktigaste ekosystemen i världen för att bevara den biologiska mångfalden, jämlik med Amazonas regnskog, den afrikanska savannen och Borneo. Det är naturligt habitat för 135 växtarter och över 200 djurarter – inklusive 160 fågelarter, 37 däggdjurarter (i Portugal är det hem åt 60 % av landets däggdjur) och 24 arter av reptiler och amfibier. Bland korkeksskogens djur finns det några som är utrotningshotade, såsom det iberiska lodjuret, världens mest hotade kattdjurart och den mest utrotningshotade köttätaren i Europa.

Vilka utrotningshotade arter beror på korkeksskogen?

Den mest utrotningshotade arten är det iberiska lodjuret, som bara finns i Portugal och Spanien och som är i mycket stor risk att utrotas. Enligt WWF, Världsnaturfonden, är det totala antalet överlevande iberiska lodjur i dessa två länder lägre än 150 vuxna djur. Bland utrotningshotade arter på Medelhavets flodbank är korkeksskogen även hem åt den iberiska kungsörnen (Portugal och Spanien), grågamen och den svarta storken (bägge i Spanien) och berberkronhjorten (Tunisien och Algeriet).

Förutom kork, vilka andra aktiviteter görs möjliga av korkskogarna?

Förutom att utgöra ett naturligt ekosystem som är unikt i världen tjänar korkeksskogarna ett brett utbud av agrikulturella och ekonomiska aktiviteter liksom, skogs-, betes- och jaktaktiviteter: skörd av medicinska växter och svampar, honung och bivaxprodukter, kolproduktion, jakt, boskapsavel, fågelskådning, turism och hästridning.  Den ger också ett uppsving för tillverkning av inhemska matprodukter som är certifierade av EU.
I de sju medelhavsländer som producerar kork beror, direkt eller indirekt, över hundra tusen personer på ekonomin som korkeksskogen ger.

En verksamhet som korsar generationer

Skörd

Amorim Cork Flooring använder små textfiler och cookies för att skapa en optimerad upplevelse vid surfande på vår hemsida. Genom att klicka ”skicka in” tillåter du användandet av cookies på vår hemsida för din dator och mobil.

Gå igenom vår Integritetspolicy här.