Skörd | Amorim Cork Flooring

Skörd

Nytt liv, vart nionde år

Korkplankor är resultatet av skördeprocessen som ger otaliga tillämpningar av kork i olika branscher, såsom bland annat korkgolv. 

Korkplankor är resultatet av skördeprocessen som ger otaliga tillämpningar av kork i olika branscher, såsom bland annat korkgolv. 

Efter 25 år är ett korkträd redo för sin första skörd. Därefter skördas de vart nionde år under perioden maj till augusti. Detta är perioden då korkekträdet befinner sig i sin mest aktiva tillväxtfas och är enklare att barka av. 
Korkskörd är, än idag, ett hantverksjobb som kräver flera års erfarenhet och en kunskap som sträcker sig över generationer. För att bevara korkekträden måste skörden utföras av mycket skickliga personer. 
Träden huggs aldrig ner under den här processen och korkbarken regenererar sig av sig själv efter varje skörd. Korkeken ökar faktiskt sin förmåga att absorbera CO2 under sin naturliga regenereringsprocess.
Korkeksskogar är ett perfekt exempel på balansen mellan bevaring av miljön och hållbar utveckling – bara faktumet att inget träd huggs ned under korkskörden är unikt ur hållbarhetssynvinkeln. 
Korkindustrin och dess tillhörande verksamheter hjälper till att bevara tusentals jobb och håller kvar folk på sina marker. Enligt WWF, Världsnaturfonden, beror över 100 000 personer i södra Europa och norra Afrika direkt och indirekt på dessa skogar. Bara i Portugal, som kan skryta med det största området av korkeksskog i världen, beror ca 700 företag direkt av den här ekonomin. Det innebär 8 300 direkta jobb och tusentals indirekta jobb (catering, turism, etc.).

Skördens faser

Virgin

1:a skörden

Efter ca 25 år och när stammens omkrets når 70 cm mätt på en höjd ca 1,3 meter från marken. Korken som utvinns är mycket oregelbunden i sin struktur och tjocklek.

SECUNDEIRA

2:a skörden

Sker (tidigast) 9 år senare. Korken från de första två skördarna uppfyller inte kraven för vinkorksproduktion. Därför används den här korken inom andra användningsområden, såsom korkgolv.

AMADIA

3:e skörden

Vart nionde år kan korkeken avbarkas totalt runt 15 till 18 gånger under sin livstid. De här träden blir upp mot 200 år gamla. Endast denna kork uppfyller kraven för produktion av naturliga vinkorkar.

Myter och fakta

Vilka är de ideala växtförhållandena för korkeken?

Korkeken är en inhemsk art på västra Medelhavets flodbank, där ideala växtförhållanden råder:
Sandig, kalkfri jord med låga halter av kväve och fosfor, höga halter av kalium och ett pH-värde mellan 4,8 och 7,0
Nederbörd på mellan 400–800 mm per år
Temperaturer på mellan -5ºC till 40ºC
Höjd på 100–300 m.

Hur länge lever en korkek?

En korkek lever i genomsnitt i över 200 år.

Vilken är den största och äldsta korkeken i världen?

Det äldsta och mest produktiva korkeksträdet i världen är Whistler Tree i Águas Moura, i Alentejo-regionen (södra Portugal). Den här korkeken planterades 1783, är över 14 meter hög och stammens diameter är 4,15 meter. År 2018 blev Whistler Tree, som representant för Portugal, framröstad som Årets träd i Europa. Namnet kommer från ljudet som kommer från de otaliga sångfåglar som har sina nästen bland dess grenar. Sedan 1820 har det skördats tjugo gånger. Dess skörd 1991 producerade 1 200 kg kork, mer än vad de flesta korkekar ger under hela sin livstid. Bara denna skörd producerade över ett hundra tusen vinkorkar.

Måste korkeken huggas ner under skörden?

Nej. Avbarkningen sker för hand och träder huggs aldrig ner. Efter varje avbarkning genomgår korkeken en unik process av självgenerering av barken, vilket gör korkskörd till en unikt hållbar aktivitet.

Är korkekar urgamla träd?

Ja. En del lärda menar att korkeken kan dateras till hela 60 miljoner år tillbaka i tiden. Det har vetenskapligt bevisats att korkeken överlevde istiden på Medelhavets flodbank, för över 25 miljoner år sedan. I Portugal, där det största korkeksskogsområdet i världen finns, upptäcktes ett fossilfragment som var över tio miljoner år gammalt och det vittnar om dess urgamla existens i det här landet.

Korkeken är Portugals nationalträd

I slutet av 2011 fastställdes korkeken enhälligt som Portugals nationalträd. Den här utnämningen har ett direkt samband till de ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer som trädet står för i landet. Runt 23 % av Portugals skogsområde utgörs av korkekar, vilket stöder landets främsta industri, förutom att vara en viktig bidragande orsak till att förhindra social ökenspridning och på ett enastående sätt bidra till bevaringen av den biologiska mångfalden associerad till korkeksskogen. 
Korkekens betydelse för Portugal har erkänts sedan 1200-talet, då de första lagarna stadgades för att skydda arterna.
I Portugal är det enligt lag förbjudet att fälla korkekar och varje korkek är individuellt identifierad, för att garantera absolut spårbarhet. 

Varje fotsteg lämnar ett avtryck och vårt är klimatpositivt

Företag

Amorim Cork Flooring använder små textfiler och cookies för att skapa en optimerad upplevelse vid surfande på vår hemsida. Genom att klicka ”skicka in” tillåter du användandet av cookies på vår hemsida för din dator och mobil.

Gå igenom vår Integritetspolicy här.